By

admin

Våld i nära relation

Enligt svensk lag finns det en möjlighet att få fortsatt uppehållstillstånd trots att äktenskapet/förhållandet har tagit slut. Huvudregeln är att man utvisas när äktenskapet/förhållandet tagit...
Read More

Flickor

Flickor kan åberopa kränkningar som är könsspecifika och/eller barnspecifika. Det kan handla om t.ex. tvångsgifte, barnaga, handel med barn för prostitution, våldtäkt, könsstympning, könsdiskriminering etc....
Read More

Kvinnor

Kvinnors situation i asylprocessen är i många avseenden lik mäns, men det finns också viktiga skillnader som man tidigare ofta bortsett ifrån när asylskäl har...
Read More

Ordlista och förkortningar

Asylsökande – Utlänningar som kommer till Sverige och önskar skydd mot förföljelse. Asylrätt – Det står i Artikel 14 i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna...
Read More

Skola

Asylsökande barn har samma rätt att gå i skolan och på fritids som alla andra barn som bor i Sverige. Samma gäller för gymnasiet om...
Read More
1 2 3 10