Single Blog Title

This is a single blog caption
29 september 2015

Återvandring

Den som har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller av humanitära skäl, eller ingår i flyktingkvoten kan få resebidrag vid frivillig återvandring till hemlandet. Det är Migrationsverket som har i uppdrag att underlätta den frivilliga återvandringen till hemlandet. I vissa fall är det även möjligt att få stöd att flytta till ett annat land än ditt hemland.

För att kunna få resebidrag ska du kunna visa att du har; ett giltigt hemlandspass, en adress i det land du ska flytta till, tillstånd för att bo i annat land än hemlandet (om du planerar att flytta till något annat land än ditt hemland) och visum till de länder du passerar på hemresan. Utöver detta ska du redovisa dina tillgångar och skulder i Sverige, hemlandet eller annat land du ska flytta till. Det är inte möjligt att beviljas resebidrag om du har blivit svensk medborgare.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner