Single Blog Title

This is a single blog caption
29 September 2015

Återvandring

Den som har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller av humanitära skäl, eller ingår i flyktingkvoten kan få resebidrag vid frivillig återvandring till hemlandet. Det är Migrationsverket som har i uppdrag att underlätta den frivilliga återvandringen till hemlandet. I vissa fall är det även möjligt att få stöd att flytta till ett annat land än hemlandet.

För att kunna få resebidrag ska personen kunna visa att den har; ett giltigt hemlandspass, en adress i landet den ska flytta till, tillstånd för att bo i annat land än hemlandet (om personen planerar att flytta till något annat land än sitt hemland) och visum till de länder personen passerar på hemresan. Utöver detta ska personen redovisa sina tillgångar och skulder i Sverige, hemlandet eller annat land den ska flytta till. Det är inte möjligt att beviljas resebidrag om personen har blivit svensk medborgare.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner