Välkommen till Asylrättscentrum! Vi arbetar för en rättssäker migrationsprocess och ger gratis juridiskt stöd, håller utbildningar och analyserar asylrättsliga frågor. I vår infobank kan du som asylsökande eller står nära en asylsökande hitta information om asylprocessen. Här finns också information om oss och vilket stöd vi kan ge dig. För dig som är under 18 år så finns det särskilt material. Vi hoppas att informationen på den här sidan ska ge värdefull information om asylprocessen och vad de olika stegen innebär.