Single Blog Title

This is a single blog caption
28 oktober 2015

Asylprocessen

Den som vill söka asyl måste anmäla sig till Migrationsverket. Migrationsverket har kontor i flera olika städer i Sverige. Hos Migrationsverket får den asylsökande fylla i en ansökan och visa upp sitt pass eller andra identitetshandlingar. Den asylsökande måste också berätta om sin resa till Sverige och varför han eller hon har lämnat sitt hemland.

Om en asylsökande har varit i något annat land som är med i Europeiska Unionen (EU) innan han eller hon kom till Sverige kan Migrationsverket besluta att den asylsökande ska skickas tillbaka till det landet och istället söka asyl där.

Om Migrationsverket vill ha mer information för att kunna bestämma sig för om den asylsökande ska få stanna i landet blir den asylsökande intervjuad av någon på Migrationsverket en gång till. Barn blir intervjuade om föräldrarna går med på det.

Om det inte är klart att en asylsökande ska få stanna kvar i Sverige får han eller hon hjälp av en advokat att berätta om sina problem för Migrationsverket. Om Migrationsverket beslutar att en asylsökande inte får stanna kvar i Sverige kan den asylsökande överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Den asylsökande får hjälp av en advokat då också.

Om migrationsdomstolen håller med Migrationsverket och beslutar att den asylsökande inte ska få stanna kvar i Sverige hjälper Migrationsverket till med att ordna resan tillbaka till hemlandet. Om den asylsökande vägrar åka tillbaka eller gömmer sig, kan Migrationsverket be polisen om hjälp.

Om Migrationsverket eller Migrationsdomstolen beslutar att en asylsökande ska få stanna i Sverige får den asylsökande hjälp att bosätta sig i någon kommun i landet.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner