Single Blog Title

This is a single blog caption
29 March 2018

Årsmöte den 26 april 2018

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingars årsmöte kommer att hållas den 26 april 2018 kl. 13.00 – 14.00 på Historiska muséet, Narvavägen 13-17 i Stockholm. Vänligen anmäl er närvaro genom att fylla i formuläret längst ner på sidan. Handlingar till årsmötet finns att läsa och ladda ner nedan:

Kallelse och dagordning »

Årsredovisning 2017 »

Revisionsberättelse 2017 »

Verksamhetsplan och budget 2018 »

Matris till verksamhetsplan 2018 »

Valberedningens förslag »


I samband med årsmötet bjuder vi in även till en eftermiddag om asylrätt, ett område i förändring. Eftermiddagen kommer att avhandla EU:s gemensamma asylsystem och konsekvenser av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen). Anmäl er genom formuläret nedan. Läs mer om eftrmiddag om asylrätt »

Anmälan

Jag anmäler mig till ÅrsmöteSeminarium om EU:s gemensamma asylsystemKonsekvenser av den tillfälliga lagen
Jag stannar gärna på mingel efter kl. 17.00 Ja, tackNej, tack 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner