Single Blog Title

This is a single blog caption
03 December 2014

Allvarlig kritik riktas mot Migrationsverket av JO

Migrationsverket får allvarlig kritik av Justitieombudsmannen för att inte ha följt migrationsdomstolens avgörande i ett återförvisat ärende om uppehållstillstånd och därefter inte handlagt ärendet tillräckligt skyndsamt.

ChildMenu

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner