Avvisning med omedelbar verkställighet

Om Migrationsverket anser att det är uppenbart att den sökande varken har skyddsbehov eller andra skäl att få stanna i Sverige kan Migrationsverket bestämma att en avvisning ska genomföras omedelbart. Ansökningar som är uppenbart ogrundade, eller där utlänningen har sökt eller beviljats asyl i annat EU- eller Schengenland ska handläggas skyndsamt. Den sökande kan överklaga beslutet inom tre veckor från det att den sö- kande tog del av beslutet men har inte rätt att stanna i Sverige i väntan på migrationsdomstolens beslut.

Dublinkontroll

Vid ansökan om asyl blir den sökande fotograferad och får lämna fingeravtryck. Fingeravtrycken används för att se om den sökande har ansökt om asyl i något annat Schengenland eller om utlänningen har tillstånd eller förbud mot att vistats i något Schengenland. Om det vid kontrollen av den sökandes fingeravtryck framkommer att personen har registrerats i ett annat land på väg till Sverige, eller om en ansökan har lämnats in i ett annat land, kommer Migrationsverket att utreda vilket land som ska ansvara för att pröva ansökan om asyl. En asylsökande har inte rätt att själv välja asylland utan det är Dublinförordningen som bestämmer vilket land som ska ansvara för den asylsökandes ansökan om asyl. Migrationsverket gör ingen kontroll av fingeravtryck för barn under 14 år