När och hur ansöker jag om förlängning av mitt tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen?

Den som har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov enligt den tillfälliga begränsningslagen (som började gälla sommaren 2016) kan ansöka om förlängning av uppehållstillståndet. Det är möjligt att få förlängt uppehållstillstånd om personen fortfarande behöver skydd. En ansökan om förlängning ska lämnas in till Migrationsverket innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet slutar gälla, men tidigast tre månader innan det slutar gälla. Den som inte ansöker om förlängning innan uppehållstillståndet löper ut riskerar att förlora rätten att arbeta och även förlora vissa förmåner, till exempel etableringsstöd, studiebidrag och föräldrapenning. I samband med ansökan om förlängning är det viktigt att berätta för Migrationsverket om skyddsbehovet är detsamma som när man fick det tidsbegränsade uppehållstillståndet eller om det nu finns nya skyddsbehov eller andra skäl för uppehållstillstånd. Andra skäl som kan vara viktiga att berätta om för Migrationsverket är till exempel om personen har fått ett arbete, studerar eller har en relation till en person med uppehållstillstånd i Sverige. Mer information om hur man går tillväga för att lämna in en ansökan om förlängning finns på Migrationsverkets hemsida: Läs mer här»