Lorem ipsum dolor

Obiscit doloreptata nistias imincia soluptios restrum la dolupta volendion prerovid maionse disq vit vel intiis rem venti ne res modis is denis et laborissent volore ped quam as quam re veles nis maxim delluptatur sediste none nos soluptam am est, ommodis aditiasitat etus doloribeati blaccatestis inumqui am, qui apelluptae nos modis es doloressum voluptiis quaspicias atus.Obiscit doloreptata nistias imincia soluptios restrum la dolupta volendion prerovid maionse disq vit vel intiis rem venti ne res modis is denis et laborissent volore ped quam as quam re veles nis maxim delluptatur sediste none nos soluptam am est, ommodis aditiasitat etus doloribeati blaccatestis inumqui am, qui apelluptae nos modis es doloressum voluptiis quaspicias atus.Obiscit doloreptata nistias imincia soluptios restrum la dolupta volendion prerovid maionse disq vit vel intiis rem venti ne res modis is denis et laborissent volore ped quam as quam re veles nis maxim delluptatur sediste none nos soluptam am est, ommodis aditiasitat etus doloribeati blaccatestis inumqui am, qui apelluptae nos modis es doloressum voluptiis quaspicias atus.Obiscit doloreptata nistias imincia soluptios restrum la dolupta volendion prerovid maionse disq vit vel intiis rem venti ne res modis is denis et laborissent volore ped quam as quam re veles nis maxim delluptatur sediste none nos soluptam am est, ommodis aditiasitat etus doloribeati blaccatestis inumqui am, qui apelluptae nos modis es doloressum voluptiis quaspicias atus.

Överklagan till migrationsdomstolen

enbart för den asylsökande och ska ta tillvara på hans eller hennes intressen. Förordnandet omfattar även hjälp med att överklaga beslut till migrationsdomstol och till Migrationsöverdomstolen. Det finns möjlighet att själv önska vilken juristenbart för den asylsökande och ska ta tillvara på hans eller hennes intressen. Förordnandet omfattar även hjälp med att överklaga beslut till migrationsdomstol och till Migrationsöverdomstolen. Det finns möjlighet att själv önska vilken juristenbart för den asylsökande och ska ta tillvara på hans eller hennes intressen. Förordnandet omfattar även hjälp med att överklaga beslut till migrationsdomstol och till Migrationsöverdomstolen. Det finns möjlighet att själv önska vilken jurist

Nöjdförklaring

Vid ansökan om asyl blir den sökande fotograferad och får lämna fingeravtryck. Fingeravtrycken används för att se om den sökande har ansökt om asyl i något annat Schengenland eller om utlänningen har tillstånd eller förbud mot att vistats i något Schengenland. Om det vid kontrollen av den sökandes fingeravtryck framkommer att personen har registrerats Vid ansökan om asyl blir den sökande fotograferad och får lämna fingeravtryck. Fingeravtrycken används för att se om den sökande har ansökt om asyl i något annat Schengenland eller om utlänningen har tillstånd eller förbud mot att vistats i något Schengenland. Om det vid kontrollen av den sökandes fingeravtryck framkommer att personen har registrerats

Avvisning med omedelbar verkställighet

Om Migrationsverket anser att det är uppenbart att den sökande varken har skyddsbehov eller andra skäl att få stanna i Sverige kan Migrationsverket bestämma att en avvisning ska genomföras omedelbart. Ansökningar som är uppenbart ogrundade, eller där utlänningen har sökt eller beviljats asyl i annat EU- eller Schengenland ska handläggas skyndsamt. Den sökande kan överklaga beslutet inom tre veckor från det att den sö- kande tog del av beslutet men har inte rätt att stanna i Sverige i väntan på migrationsdomstolens beslut.

Dublinkontroll

Vid ansökan om asyl blir den sökande fotograferad och får lämna fingeravtryck. Fingeravtrycken används för att se om den sökande har ansökt om asyl i något annat Schengenland eller om utlänningen har tillstånd eller förbud mot att vistats i något Schengenland. Om det vid kontrollen av den sökandes fingeravtryck framkommer att personen har registrerats i ett annat land på väg till Sverige, eller om en ansökan har lämnats in i ett annat land, kommer Migrationsverket att utreda vilket land som ska ansvara för att pröva ansökan om asyl. En asylsökande har inte rätt att själv välja asylland utan det är Dublinförordningen som bestämmer vilket land som ska ansvara för den asylsökandes ansökan om asyl. Migrationsverket gör ingen kontroll av fingeravtryck för barn under 14 år

Ansökan om asyl

För att kunna ansöka om asyl krävs det att den sökande befinner sig i Sverige. Om den sökande vid inresa i Sverige möter gränspolisen ska personen meddela dem att den vill ansöka om asyl. Gränspolisen kommer,efter att de ställt några frågor till den sökande, lämna över personen till Migrationsverket som tar emot ansökan om asyl. Om utlänningen redan är inrest i Sverige ska den själv ta kontakt med Migrationsverket. Det går att ansöka om asyl vid någon av Migrationsverkets ansökningsenheter i Boden, Flen, Gävle, Göteborg, Malmö, Märsta, Norrköping eller Stockholm.

Telefonrådgivning på Barnens asylrättscentrum är stängd 28 december 2017

Telefonrådgivning på Barnens asylrättscentrum är stängd 28 december 2017 simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Ge rätt julklapp! Stöd Rådgivningsbyråns arbete för asylsökande barn, familjer och vuxna!

Ge rätt julklapp! Rätt till skydd, rätt till information och rätt att leva med sin familj. Skänk ett valfritt belopp och ladda ner simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.