Month

September 2015

God man

Klicka här för att läsa om Rådgivningsbyråns projekt om ensamkommande barn.  Ett utländskt barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller annan vuxen person som...
Read More

Förvar

Vuxna En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar under följande omständigheter: Personens identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när...
Read More

Lästips

Svenska förarbeten av särskild relevans   SOU 2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse. Betänkande av utredningen om förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning.  Prop. 2005:06/6 Flyktingskap och...
Read More