Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett asylrättscentrum som granskar lagstiftningen och dess tillämpning. Vi verkar för en rättssäker asylprocess och erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande och deras ombud.

Aktuellt

Vi välkomnar vår nya chefsjurist Anna Lindblad
Läs mer
Rådgivningsbyrån söker vikarie för jurist inom migrationsområdet
Läs mer
Enkätundersökning om behov av juridiskt stöd
Läs mer
Välkommen till vår nya hemsida!
Läs mer
”Inte konventionsenligt att förlänga migrationslag” – Rådgivningsbyråns debattartikel i Svenska Dagbladet
Läs mer

Migrationsrättens framtid – en redogörelse för de juridiska riskerna med att förlänga den tillfälliga lagen

Rådgivningsbyrån har analyserat den tillfälliga lagen som gällt på migrationsområdet sedan sommaren 2016. Lagen var tänkt att endast gälla till sommaren 2019, men flera politiska partier har givit uttryck för en önskan att förlänga lagen eller göra den permanent. Vi har tagit fram en rapport om lagens förenlighet med våra internationella åtaganden och om de juridiska riskerna med att förlänga lagen.

Läs mer