Asylrättscentrum har sedan 1991 verkat för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, genomför utbildningar och granskar lagstiftning. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och driver som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt.

Aktuellt

Chefsjuristen kommenterar: Vad är aktivt deltagande?
Läs mer
Kan Sverige säkra rättssäkerheten i en lista över säkra ursprungsländer?
Läs mer
Chefsjuristen kommenterar: Tidpunkt för åberopande av nya skyddsskäl
Läs mer
Dödläge, nytt fokus och nya aktörer – utvecklingen inom arbetet med EU:s gemensamma asylsystem
Läs mer
Förlängning av uppehållstillstånd
Läs mer

Asylrättscentrums informationsmaterial om förlängningen av den tillfälliga lagen

Riksdagen har beslutat att förlänga lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd (den tillfälliga lagen) till och med den 19 juli 2021. Asylrättscentrum har tagit fram ett informationsmaterial om vilka lagändringar som görs i och med förlängningen. Ändringarna innebär främst en utökad möjlighet till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd och som ansökte om uppehållstillstånd i Sverige efter den 24 november 2015. Ändringarna börjar gälla den 20 juli 2019.

Läs mer