Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett asylrättscentrum som granskar lagstiftningen och dess tillämpning. Vi verkar för en rättssäker asylprocess och erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande och deras ombud.

Aktuellt

Webinar om UNHCR:s riktlinjer angående säkerhetsläget i Afghanistan
Läs mer
Praktisk tillämpning av Europarätten i den svenska asylprocessen – heldagskurs 30 november i Göteborg
Läs mer
Migrationsrättens framtid – en redogörelse för de juridiska riskerna med att förlänga den tillfälliga lagen
Läs mer
En tidslinje över vad som hänt sen den nya gymnasielagen börjat gälla
Läs mer
Rådgivningsbyrån bjuder in till informationsmöte om läget kring den nya gymnasielagen den 20 september 2018
Läs mer

Migrationsrättens framtid – en redogörelse för de juridiska riskerna med att förlänga den tillfälliga lagen

Rådgivningsbyrån har analyserat den tillfälliga lagen som gällt på migrationsområdet sedan sommaren 2016. Lagen var tänkt att endast gälla till sommaren 2019, men flera politiska partier har givit uttryck för en önskan att förlänga lagen eller göra den permanent. Vi har tagit fram en rapport om lagens förenlighet med våra internationella åtaganden och om de juridiska riskerna med att förlänga lagen.

Läs mer