Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett asylrättscentrum som granskar lagstiftningen och dess tillämpning. Vi verkar för en rättssäker asylprocess och erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande och deras ombud.

Aktuellt

Utvecklingen av EU:s migrationsreform – ur askan i elden för förespråkare av en rättssäker migrationsprocess
Läs mer
Staten JK-anmäls för brister i medicinsk åldersbedömning
Läs mer
EU:s migrationspolitik och politik för hållbar utveckling – panelsamtal inför Europaparlamentvalet den 6 maj kl.13.30-15.30
Läs mer
Telefonrådgivningen är stängd onsdagen den 1 maj
Läs mer
Vi söker dig som är eller har varit asylsökande i Sverige och vill vara med i vår referensgrupp
Läs mer

Remissvar över utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Vi är generellt oroade över att lagstiftaren inte tar ansvar för att säkerställa att Sveriges internationella åtaganden efterlevs med en väl underbyggd lag. Genom lagens konstruktion överlåts istället tolkningen av våra konventionsåtaganden till enskilda rättstillämpare.

Läs mer