Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett asylrättscentrum som granskar lagstiftningen och dess tillämpning. Vi verkar för en rättssäker asylprocess och erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande och deras ombud.

Aktuellt

En kommentar om familjeåterförening
Läs mer
Heldagskurs EU-rätten – begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen på migrationsrättens område – den 5 april i Stockholm
Läs mer
Festskrift till Anders Sundquist
Läs mer
Rättsligt ställningstagande angående motsättningar mellan asylsökande barn, god man, offentligt biträde och vårdnadshavare – SR 02/2019
Läs mer
Rådgivningsbyrån söker kommunikatör
Läs mer

Migrationsrättens framtid – en redogörelse för de juridiska riskerna med att förlänga den tillfälliga lagen

Rådgivningsbyrån har analyserat den tillfälliga lagen som gällt på migrationsområdet sedan sommaren 2016. Lagen var tänkt att endast gälla till sommaren 2019, men flera politiska partier har givit uttryck för en önskan att förlänga lagen eller göra den permanent. Vi har tagit fram en rapport om lagens förenlighet med våra internationella åtaganden och om de juridiska riskerna med att förlänga lagen.

Läs mer